Φορολογικές δηλώσεις 2021: Ποια πεδία συμπληρώνουν οι πληττόμενοι

Οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις στο σκέλος των αποδείξεων, οι καθυστερήσεις από πλευράς κράτους στην ανάρτηση-προσυμπλήρωση εισοδημάτων που προέρχονται από αναστολές συμβάσεων εργασίας ή το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ αλλά και η αμφιβολία που διακατέχει πολλούς πολίτες για το πώς πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς για τα ενοίκια, τα τεκμήρια, τις επιστρεπτέες και άλλες παγίδες της δήλωσης έχουν πάει πίσω την όλη διαδικασία και φαίνεται ότι για ακόμη μία χρονιά η διαφαινόμενη παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των εντύπων της Εφορίας είναι μονόδρομος.

Τις προηγούμενες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να βρει τρόπο να ξεπεράσει το τεχνικό πρόβλημα που είχε προκύψει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε σχέση με την ανάρτηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση εργαζομένων που είχαν τεθεί σε ειδικά καθεστώτα αναστολής. Μετά την επίλυση του τεχνικού προβλήματος, αναρτήθηκαν στην ΑΑΔΕ οι βεβαιώσεις για τις αποζημιώσεις εργαζομένων για το έτος 2020.

Οι βεβαιώσεις αυτές αφορούν – μεταξύ άλλων – σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή το περασμένο έτος, εργαζομένους ενταγμένους στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού μετά από μονομερή υπεύθυνη δήλωση (εργαζόμενοι τουρισμού, αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί, εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών).

Τα ποσά αυτά έχουν ήδη προσυμπληρωθεί στους κωδικούς 781-782 της φορολογικής δήλωσης και δεν μπορούν να διαγραφούν ή να διορθωθούν από τους φορολογουμένους. Μετά και τη συμπλήρωση των εν λόγω κωδικών πλέον όλες οι κατηγορίες εργαζομένων που βρέθηκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας το περασμένο έτος μπορούν να υποβάλουν κανονικά τα έντυπα της εφορίας προκειμένου να λάβουν άμεσα το εκκαθαριστικό τους σημείωμα και να το χρησιμοποιήσουν για να λάβουν μεταξύ άλλων διάφορα επιδόματα που δικαιούνται, όπως είναι για παράδειγμα το επίδομα τέκνων.

Οσον αφορά στα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών που έλαβαν επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτά έχουν ήδη προσυμπληρωθεί στον κωδικό 999 του εντύπου Ε3, ενώ οι αποζημιώσεις ενοικίων που αφορούν ποσά που εισπράχθηκαν το 2021 θα δηλωθούν το επόμενο έτος.

Για πρώτη φορά εφέτος, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που θεωρούνται πληττόμενοι από την πανδημία του κορωνοϊού θα «γλιτώσουν» για τα εισοδήματα του 2020 το πέναλτι φόρου 22% στην περίπτωση που εμφανίσουν λιγότερες αποδείξεις από το 30% του πραγματικού εισοδήματός τους.

Παράλληλα, χωρίς πρόσθετη φορολογία, ακόμη και αν δεν εμφανίσουν στη φορολογική δήλωσή τους ούτε 1 ευρώ αποδείξεις με ηλεκτρονικά μέσα, θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι ηλικίας άνω των 60 ετών ανεξαρτήτως ιδιότητας ή επαγγελματικής ομάδας (μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, εισοδηματίες κ.τ.λ.). Αυτό προκύπτει από τους κωδικούς 023-024 και τους κωδικούς 985-986. Μάλιστα οι κωδικοί 023-024 δεν συμπληρώνονται από πληττόμενους γιατί αντλεί αυτόματα η εφορία τα δεδομένα που τους αφορούν.

Πάντως, για τους υπόλοιπους πολίτες το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία με ανώτατο τις 20.000 ευρώ.

Οι κωδικοί 049-059 για τις αποδείξεις δεν προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αναγράφεται απο τους φορολογουμένους. Προς διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η ΑΑΔΕ αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει στη διάθεση της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες προυποθέσεις.