Νέος πτωχευτικός: Ξεκινούν οι ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων – Ρύθμιση 240 δόσεων

Σε λειτουργία μπαίνει η πρώτη φάση εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικά (ν. 4738/2020) για τα νομικά πρόσωπα μέσω του οποίου επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως τις τράπεζες σε τρία βήματα

1ο Βήμα. Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

Όλοι οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμοι στο ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών , από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίανσης.

2ο Βήμα. Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές.

Οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Η ψηφοφορία διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης, και με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η πλατφόρμα παράγει βεβαίωση αποτελεσμάτων. Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξυγίανσης θα είναι προσβάσιμη από τις 15.4.2021, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) και της ενιαίας πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Μέχρι τότε, οι πιστωτές δύνανται να προβαίνουν σε υπογραφή της συμφωνίας, έτσι ώστε να εκδηλώνουν τη θετική τους ψήφο.

3ο Βήμα. Επικύρωση Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Δικαστήριο.

Στην περίπτωση υπερψήφισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης από την πλειοψηφία των πιστωτών, ο οφειλέτης ή οι πιστωτές υποβάλλουν αίτηση στο δικαστήριο προς επικύρωσή της. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αυτοδικαίως αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας την καθιστά δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές, ακόμη και αυτούς που την καταψήφισαν.

Σημειώνεται, ότι αν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει μη αναστρέψιμα προβλήματα βιωσιμότητας, και δεν μπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες της εξυγίανσης, τότε από την 1η Μαρτίου 2021, έχει τεθεί σε ισχύ και η δυνατότητα να ακολουθήσει τη διαδικασία της 2ης ευκαιρίας, μέσω της οποίας παρέχεται η πλήρης διαγραφή όλων των οφειλών, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση της περιουσίας της.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Διοικούντες των ανωτέρω επιχειρήσεων λαμβάνουν απαλλαγή οφειλών, εφόσον δεν έδρασαν με δόλο. Η διαδικασία για την απαλλαγή οφειλών υλοποιείται μέσω αίτησης στο δικαστήριο, εφόσον η επιχείρηση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας : κύκλος εργασιών άνω των 700.000 ευρώ, περιουσία άνω των 350.000 ευρώ, αριθμός εργαζομένων πλέον των 10.

Από την Δεύτερα 01/03/2021 μπήκε σε εφαρμογή η ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας, κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα και που θα μπορεί να φθάσει και τις 240 δόσεις!

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής :

 • Μπορούν να ενταχθούν και μόνο οι οφειλές πρός το δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ-ΕΦΚΑ)
 • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή επ’ αορίστω.
 • Ρυθμίζονται όλες οι οφειλές μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 • Δεν είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να την δεχθούν.
 • Από 1η Μαρτίου εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα που έχουν πάνω απο 700000 ευρώ έσοδα.
 • Από 1η Ιουνίου εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα με τζίρο κάτω απο 700000 ευρώ και όλα τα φυσικά πρόσωπα.

Αναλυτικότερα σε χθεσινή διαδικτυακή συνάντηση που είχαμε με τον Ειδικό Γραμματέα Δημόσιου Χρέους και την ομάδα του, μετά από συζήτηση λάβαμε τις παρακάτω συνοπτικές απαντήσεις:

 • Τι προβλέπει σε γενικές γραμμές η ρύθμιση των 240δόσεων;

Το γενικό πλαίσιο προβλέπει ρύθμιση όλων των χρεών του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το δημόσιο , τις τράπεζες και τους πιστωτές  μέχρι 240 δόσεις.

 • Μέσα από το πλαίσιο των 240 δόσεων θα μπορούν να ρυθμισθούν οι συνολικές οφειλές προς Εφορία και ΕΦΚΑ;

Μέσω του πλαισίου ρύθμισης οφειλών είναι δυνατή και μόνο η ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και επομένως τα χρέη προς το δημόσιο μπορούν να ρυθμισθούν με αυτό τον τρόπο σε μέχρι 240 δόσεις.

 • Τα αιτήματα για ρυθμίσεις θα έχουν καταληκτική ημερομηνία ή όχι;

Τα αιτήματα για ένταξη στην ρύθμιση δεν έχουν καταληκτική ημερομηνία και επομένως μπορεί να υποβάλει αίτημα ο οφειλέτης όποια στιγμή θέλει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ρυθμίζει όποιο χρέος έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή !

 • Στην ρύθμιση των 240 δόσεων υπάρχει πρόβλεψη για διαμεσολαβητή ή όχι;

Διαμεσολαβητής με την προηγούμενη μορφή του πτωχευτικού δεν υφίσταται σε αυτό το νόμο.

 • Για να υπάρξει συμμετοχή στις 240 δόσεις υπάρχει κάποιο ποσοστό πλειοψηφίας των πιστωτών;

Θα πρέπει να  συμφωνήσει το 60% των πιστωτών.

 • Ποιος αποφασίζει για την επιλογή του αριθμού των δόσεων ,ο οφειλέτης, ο πιστωτής, ή ο αλγόριθμος;

Η απόφαση για τον αριθμό των δόσεων προκύπτει με βάσει κάποιο τύπο που έχει ο αλγόριθμός και προσδιοριστικά στοιχεία είναι η οικονομική και η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.

 • Οι 240 δόσεις ισχύουν για όλους τους φορείς (ΠΙΣΤΩΤΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Οι τράπεζες που μέχρι στιγμής δεν έχουν βοηθήσει καθόλου τις επιχειρήσεις, θα είναι υποχρεωμένες να δεχθούν τις 240 δόσεις;

Δυστυχώς οι τράπεζες για μία ακόμη φορά δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ρύθμιση των 240δόσεων σε αντίθεση με τους άλλους φορείς κάτι που κατά την άποψη μας είναι αρνητικό και ίσως θα πρέπει να υπάρξει δεύτερη σκέψη! Βέβαια για τις Ελληνικές Τράπεζες δεν έχουμε να πούμε κάτι θετικό τα τελευταία 10 χρόνια αφού έχουν αποδειχτεί  αδύναμες  να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και γενικότερα δεν μπορούν να στηρίξουν την οικονομία !

 • Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη την συνολική περιουσία οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών;

Ναι την λαμβάνει .

 • Υπάρχει πρόβλεψη για διαγραφή οφειλών σε δημόσιο; Α)Με ποια σειρά ;Β) Ποια τα όρια διαγραφής οφειλών προς το δημόσιο;

Ναι υπό προϋποθέσεις, ποτέ όμως κάτω του κεφαλαίου.

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης δόσεων πότε γίνεται απώλεια της ρύθμισης;

Αν χαθούν 3 δόσεις τότε χάνεται η ρύθμιση!

 • Αν ρυθμίσουμε σε 240 δόσεις για νομικά πρόσωπα, εμπλέκονται και οι προσωπικές περιουσίες Διοίκησης και Μετόχων ή Εταίρων;

Μόνο με την σύμφωνη γνώμη τους ,με την λογική ότι είναι εγγυητές!

 • Με τους εγγυητές τι ακριβώς γίνεται στην περίπτωση που απολεσθεί η ρύθμιση ;

Αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα όπως και ο οφειλέτης.

 • Αν χαθεί η ρύθμιση υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής  νέου αιτήματος και αν ναι σε πόσο χρονικό διάστημα μετά;

Μπορεί όμως ο οφειλέτης να υποβάλει ξανά μετά από 15 μήνες καινούργια αίτηση για ρύθμιση χρεών! Κατά την άποψη μας το διάστημα που μεσολαβεί είναι μεγάλο , ίσως θα έπρεπε να μειωθεί!