Έκπτωση ενοικίου 80% για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών  παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, μειώνεται το ενοίκιο για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, ανεξαρτήτως των υγειονομικών επιλογών την επόμενη περίοδο.

Το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα, ενώ οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν μόνο το 20% του ενοικίου. Με αυτό τον τρόπο επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 60% στο κράτος, 20% στον εκμισθωτή και 20% στην επιχείρηση.

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με το σύστημα παράδοσης εκτός ή με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού, αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται  οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως τα ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Ας το εξηγήσουμε με ένα παράδειγμα:

Ενοίκιο ύψους 1000 ευρω που καταβάλλει μία επιχείρηση εστίασης θα μειωθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%. Δηλαδή ο ενοικιαστής θα πληρώσει μόνο 200 €. Αυτό σημαίνει ότι ιδιοκτήτης θα έχει μία απώλεια της τάξης των 800 ευρω. Θα εισπράξει όμως από το κράτος ως αποζημίωση 600 ευρω ( δηλαδή το 60% του ονομαστικού ποσού του ενοικίου). Δηλαδή από τα 1000 ενοίκιο ο ιδιοκτήτης θα εισπράξει 800 ευρώ συνολικά (200 ευρω από τον ενοικιαστή και 600 ευρω από το Δημόσιο ως αποζημίωση). Ετσι οι απώλειες του θα είναι ακριβώς οι ίδιες με τον Δεκέμβριο όπου ίσχυε το μετρό της μείωσης των ενοικίων κατά 40% και της χρηματικός αποζημίωσης κατά 50% επί της ζημιάς. Τον Δεκέμβριο δηλαδή για το ενοίκιο το 1000€ ο ιδιοκτήτης θα εισπράξει από τον ενοικιαστή 600 ευρω και θα πάρει άλλα 200 ευρω αποζημίωση από το Δημόσιο. Άρα θα εισπράξει πάλι 800 ευρώ! Όμως με τη νέα ρύθμιση θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο το 60% του ενοικίου (τα 600 ευρώ), ενώ με την ισχύουσα είναι μόνον το 20% (τα 200 ευρω).