Αιτήσεις εργοδοτών για την ενίσχυση των 800 ευρώ. στο ΠΣ Εργάνη

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

Η ατομική επιχείρηση (που δεν απασχολεί προσωπικό) που ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις και αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ για την ίδια, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΝΑΙ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, διότι η οικονομική ενίσχυση αφορά ενίσχυση λόγω ότι η επιχείρηση πλήγηκε σημαντικά από την συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση. Δεν έχουμε αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, (διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β’ 1038/26-3-2020).
(εξαιρούνται από την “ίδια οικονομική ενίσχυση” προς το παρόν οι ατομικές επιχειρήσεις επιστημονικών κλάδων: λογιστές, δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί, κλπ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

Η ατομική επιχείρηση (που δεν απασχολεί προσωπικό) που ανήκει στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής και αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ για την ίδια, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΟΧΙ δεν μπορεί να λειτουργεί, μέχρι την ημερομηνία που έχει αποφασιστεί με την εντολή της Δημόσιας Αρχής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

Η επιχείρηση (ατομική ή εταιρεία) που ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις και αναστέλλει την σύμβαση εργασίας των εργαζομένων της (μέρους ή συνόλου αυτών), μπορεί να χρησιμοποιήσει τους εργαζόμενους για εργασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΟΧΙ, δεν μπορεί ο εργαζόμενος να έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής της εργασιακής του σχέσης και ταυτόχρονα να εμφανίζεται ως απασχολούμενος την ίδια περίοδο στην επιχείρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

Η ατομική επιχείρηση (που δεν απασχολεί προσωπικό) που ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις και αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ για την ίδια, συμπληρώνει στην αίτηση την ημερομηνία έναρξης αναστολής της δραστηριότητας της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΟΧΙ, σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να δηλώσει ΚΑΜΙΑ ημερομηνία (εφόσον δεν έχουμε αναστολή της κύριας επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αλλά έχει πληγεί σημαντικά, διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β’ 1038/26-3-2020).

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

Η ατομική επιχείρηση (που δεν απασχολεί προσωπικό) που ανήκει στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής και αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ για την ίδια, συμπληρώνει στην αίτηση την ημερομηνία έναρξης αναστολής της δραστηριότητας της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΝΑΙ, δηλώνει την ημερομηνία έναρξης αναστολής της δραστηριότητας της, όπως αυτή αναφέρετε στην απόφαση-εντολή της Δημόσιας Αρχής. (να αναφέρουμε πως σε αυτήν την περίπτωση έρχεται προσυμπληρωμένο στο έντυπο η ένδειξη στο πεδίο Γ: …αναστολή από Δημόσια Αρχή, οπότε η επιχείρηση συμπληρώνει μόνο την ένδειξη: από ημερομηνία…)

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

Η ατομική επιχείρηση (που απασχολεί έως 5 εργαζόμενους) που ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις και αιτείται: της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ για την ίδια και την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της (μέρους ή όλων των εργαζομένων της), συμπληρώνει μία ή δύο αιτήσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Συμπληρώνει ΜΙΑ αίτηση και τα περιλαμβάνει όλα.
(εξαιρούνται προς το παρόν οι ατομικές επιχειρήσεις επιστημονικών κλάδων: λογιστές, δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί, κλπ, για την ίδια οικονομική ενίσχυση).

ΕΡΩΤΗΣΗ 7:

Η ατομική επιχείρηση (που απασχολεί έως 5 εργαζόμενους) που ανήκει στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής και αιτείται: της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ για την ίδια, την μείωση του ενοικίου της επαγγελματικής της έδρας και την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της (μέρους ή όλων των εργαζομένων της), συμπληρώνει μία ή περισσότερες αιτήσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Συμπληρώνει ΜΙΑ αίτηση και τα περιλαμβάνει όλα.
(δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τους «τίτλους» των πεδίων κατά την εισαγωγή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 8:

Στις αιτήσεις που υποβάλλουν οι ατομικές επιχειρήσεις (είτε ανήκουν στις πληττόμενες, είτε σε αυτές που έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής) στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” για την “ίδια οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ”, υπάρχει πεδίο για να συμπληρώσουν το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΟΧΙ δεν υπάρχει τέτοια στήλη στο έντυπο στην ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”, αλλά συνίσταται να αναγράφουν το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού και την τράπεζα, στην στήλη: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
(άλλωστε σύμφωνα με τις οδηγίες τα στοιχεία του ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” θα προωθηθούν στην ΑΑΔΕ και εκεί πρέπει να δηλώσει τον τραπεζικό της λογαριασμό η επιχείρηση).

ΕΡΩΤΗΣΗ 9:

Μπορεί να υποβάλλουν αίτηση εταιρείες (κάθε μορφής νομικά πρόσωπα) που ανήκουν είτε στις πληττόμενες, είτε σε αυτές που έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής, στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”, για την “ίδια οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ”;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΟΧΙ σύμφωνα με την μέχρι τώρα νομοθεσία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10:

Σε ποιά πλατφόρμα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, οι επιχειρήσεις (είτε ανήκουν στις πληττόμενες. είτε σε αυτές που έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής) που έχουν ή δεν έχουν εργαζόμενους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στη ίδια πλατφόρμα (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) υποβάλλουν την αίτηση οι επιχειρήσεις είτε έχουν εργαζόμενους (ατομικές, εταιρείες), είτε δε έχουν εργαζόμενους (ατομικές). Απλά οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΑΜΕ, υποβάλλουν την αίτησή της με κωδικούς ΕΦΚΑ στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”, ενώ οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ ή έχουν και είναι ανενεργό, τότε υποβάλλουν την αίτησή της, με κωδικούς Taxis στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”.
(ΑΜΕ: Αριθμός Μητρώου Εργοδότη)

ΕΡΩΤΗΣΗ 11:

Στις αιτήσεις που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρείες, κλπ) για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού (μέρους ή όλων των εργαζομένων), συμπληρώνουν τα στοιχεία των εργαζομένων ή αντλούνται αυτόματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα στοιχεία των εργαζομένων αντλούνται αυτόματα και ειδικότερα αντλούνται τα στοιχεία των ενεργών εργαζομένων της επιχείρησης, αλλά και τα στοιχεία των εργαζομένων που οικιοθελώς αποχώρησαν ή καταγγέλθηκε η σύμβασή τους και δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας, από 01/03 έως 26/3/2020 (οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα διαγραφής μέρους ή όλων των εργαζομένων, εφόσον το επιθυμούν).

ΕΡΩΤΗΣΗ 12:

Στις αιτήσεις που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρείες, κλπ) για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού (μέρους ή όλων των εργαζομένων) και δεν αντλούνται τα στοιχεία κάποιων εργαζόμενων τους αυτόματα, τι κάνουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν εμφανίζεται εργαζόμενος από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει ο εργοδότης να απευθύνει σχετικό αίτημα στο e-mail ergani@yeka.gr εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο εργαζόμενος δεν περιλαμβάνεται στην Τρέχουσα Κατάσταση, επισυνάπτοντας παράλληλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Μετά από έλεγχο των ανωτέρω το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα ενσωματώνει τον εν λόγω εργαζόμενο στην Τρέχουσα Κατάσταση και στη συνέχεια θα υποβάλλεται η σχετική Δήλωση Αναστολής Δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζονται και άλλοι λόγοι, για την μη αυτόματη άντληση (π.χ. ο εργαζόμενος εργάζεται και σε άλλη επιχείρηση; ο εργαζόμενος έχει πληττόμενη ατομική επιχείρηση; κλπ.).

ΕΡΩΤΗΣΗ 13:

Εντάσσονται στα “μέτρα” οι λογιστές (με ατομική επιχείρηση) και τα λογιστικά γραφεία (εταιρικά σχήματα);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όσο αφορά την “ίδια οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ”, προς το παρόν δεν την παίρνουν οι λογιστές (ως επιστημονικός κλάδος).
Όσο αφορά την μείωση του ενοικίου επαγγελματικών μισθώσεων δεν την δικαιούνται ο ΚΑΔ 69.20 των λογιστών διότι είναι στις πληττόμενες επιχειρήσεις και όχι στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής.
Όσο αφορά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους (μέρους ή συνόλου), μπορούν να προβούν και οι ατομικές επιχειρήσεις λογιστών και οι λογιστικές εταιρείες (στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι θα εισπράξουν τα 800 ευρώ από την πολιτεία και οι εργοδότες δεν θα πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές, για τα χρονικά διαστήματα και με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει).
Επίσης οι ατομικές επιχειρήσεις λογιστών και οι λογιστικές εταιρείες, μπορούν να κάνουν χρήση αναστολής πληρωμής των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων ή να μην κάνουν χρήση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων και να έχουν τα οφέλη της έκπτωσης (25%), όπως αυτά προβλέπονται από την νομοθεσία.
Τέλος οι λογιστές θα έχουν πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επισημαίνουμε ότι με τις αποφάσεις του ΥΠ.ΟΙΚ.: Α.1061/ΦΕΚ Β’ 1043/26-3-2020 και Α.1062, Α.1063/ΦΕΚ Β΄ 1043/26-3-2020 που τροποποιούν τις αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020, προστέθηκαν στις πληττόμενες επιχειρήσεις και άλλοι ΚΑΔ, ενώ τροποποιήθηκαν και κάποιοι άλλοι.
Στις αποφάσεις αυτές διορθώθηκε το λάθος με τους ΚΑΔ των λογιστών (που είχε γίνει στο δελτίο τύπου του ΥΠΟΙΚ) και προστέθηκε ορθώς ο ΚΑΔ 69.20 (Δραστηριότητες λογιστικής τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 69.20.1).
Να τονίσουμε ότι με τις αποφάσεις του ΥΠ.ΟΙΚ.: Α.1061/2020, Α.1062/2020, Α.1063/2020, η παράταση για τις φορολογικές υποχρεώσεις καταλαμβάνει όχι μόνο τις πληττόμενες επιχειρήσεις με τους επιλέξιμους κύριους ΚΑΔ, αλλά και αυτές των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στην επικαιροποιημένη λίστα, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.
Την ίδια μέρα όμως και στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325 (ΦΕΚ Β΄ 1044/26-3-2020), που αφορά τις παρατάσεις για τις πληρωμές των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληττόμενων επιχειρήσεων, ο ΚΑΔ των λογιστών δεν έχει διορθωθεί και αναγράφεται σύμφωνα με το λανθασμένο δελτίο τύπου του ΥΠΟΙΚ και συγκεκριμένα: ΚΑΔ: 69.20.2 – 69.20.3 – 69.20.4!!! Το γεγονός αυτό χρήζει διόρθωσης, διότι οι περισσότεροι λογιστές θα μείνουν έξω από την παράταση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων και των δόσεων τυχόν ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία.