Ταμείο Επιχειρηματικότητας: Ευνοϊκά δάνεια δύο κατηγοριών σε μικρομεσαίες εταιρείες

Κεφάλαια 915 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Πρόκειται για τη συνέχεια της δράσης Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ, μέσω της οποίας πάνω από 2.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προϊόντος «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», παρέχονται επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφαλαίου, δηλαδή κεφάλαια ύψους 366 εκατ. ευρώ, διατίθεται άτοκα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι συνεργαζόμενες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα με κεφάλαια ύψους 549 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας το 60% του κεφαλαίου κάθε δανείου.

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

  •  Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) με ύψος δανείου από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.
  •  Δάνεια επενδυτικού σκοπού με ύψος δανείου από 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ, διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη.

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μιας από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες είναι: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).