Μετά από δύο χρόνια ασφυξίας, τις επόμενες ημέρες θα γίνει αντιληπτή η μείωση των εισφορών καθώς θα αναρτηθούν οι νέες εισφορές Ιανουαρίου για αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η μειωμένη εισφορά θα είναι κατ’ έλάχιστον 13,3% υπέρ της κύριας σύνταξης από 20% που ήταν πέρυσι επί του ασφαλιστέου εισοδήματος για εισόδημα άνω των 7032 ευρώ.

Ωστόσο η “ανάσα” δε θα διαρκέσει πολύ. Από τον επόμενο μήνα η ωφέλεια περιορίζεται λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Ειδικά η κατώτατη εισφορά ( συνδέεται με τον κατώτατο μισθό) που ήταν 167.95 ευρώ επιβαρύνεται ( από 1/2/2019) έως και 17 ευρώ το μήνα και διαμορφώνεται στα 185 ευρώ ( 130 ευρώ υπέρ σύνταξης, 45.17 ευρώ υπέρ υγείας και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, ετήσια αύξηση κατά 203,76 ευρώ).

Λιγότερο ευνοημένοι θα είναι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν έξτρα εισφορές και αναδρομικά με αποτέλεσμα να εξανεμίζεται το όφελος από τις πρόσφατες εκπτώσεις.

Ειδικότερα , το Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο ( ΕΤΕΑΕΠ) θα καταλογίσει για πρώτη φορά στις 25 Φεβρουαρίου, με δύο χρόνια καθυστέρηση στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς , δικηγόρους και γιατρούς εισφορές υπέρ επικούρησης και εφάπαξ οι οποίες θα υπολογίζονται ως ποσοστό (7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) επί του βασικού μικτού μισθού , δηλαδή επί των 586 ευρώ. Οι επόμενες εισφορές , του Φεβρουαρίου που θα αναρτηθούν θα υπολογιστούν με βάση τα 650 ευρώ . Δηλαδή η εισφορά 64.5 ευρώ μηνιαίως θα αυξηθεί στα 71.5 ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα εκτός από τις τρέχουσες εισφορές υπέρ επικούρησης και εφάπαξ , οι επιστήμονες θα κληθούν από τις 25 Φεβρουαρίου να καταβάλλουν και αναδρομικά δύο ετών.

Για να μην πνιγούν στις οφειλές οι εν λόγω ασφαλισμένοι , το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε την εξόφληση των αναδρομικών σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Έτσι, οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες από τον Μάρτιο ( εισφορές Φεβρουαρίου) και για 3 χρόνια θα κληθούν να πληρώνουν κάθε μήνα:

-Τις τρέχουσες εισφορές της κύριας ασφάλισης . Δηλαδή κατ’ έλάχιστον 13,3% υπέρ της κύριας σύνταξης από 20% που ήταν πέρυσι επί του ασφαλιστέου εισοδήματος για εισόδημα άνω των 7032 ευρώ. Η κατώτατη εισφορά που ήταν 167.95 ευρώ επιβαρύνθηκε έως και 17 ευρώ το μήνα λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και διαμορφώνεται στα 185 ευρώ ( 130 ευρώ υπέρ σύνταξης, 45.17 ευρώ υπέρ υγείας και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, ετήσια αύξηση κατά 203,76 ευρώ).

-45,5 ευρώ το μήνα για την νέα ελάχιστη εισφορά επικούρισης

– 26 ευρώ το μήνα για τη νέα ελάχιστη εισφορά πρόνοιας (εφάπαξ) για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.

-Τη δόση εξόφλησης των αναδρομικών εισφορών για το επικουρικό και το εφάπαξ της περιόδου 2017-2018 ύψους 47.6 ευρώ

Για παράδειγμα , επιστήμονας ελεύθερος επαγγελματίας που δήλωσε ετήσιο εισόδημα 25.032 ευρώ καλείται να πληρώσει με την έκπτωση συνολικά 271 ευρώ μηνιαίως από 431 που θα πλήρωνε το 2019. Το όφελος του όμως από 160 ευρώ μειώνεται στα 105.4 λόγω των επιβαρύνσεων από την αύξηση του κατώτατου μισθού και τα αναδρομικά.

Γενικότερα από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα προκύψουν επιβαρύνσεις έως 17 ευρώ το μήνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ που έχουν καθαρό φορολογητέο εισόδημα συν καταβλητέες εισφορές έως 7.800 ευρώ. Αντίστοιχες επιβαρύνσεις που φτάνουν έως και τα 18 ευρώ το μήνα προκύπτουν για τους αγρότες με καθαρό φορολογητέο εισόδημα συν καταβλητέες εισφορές έως 6.000 ευρώ ενώ μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τους αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ. Οι εκπρόσωποι των επιστημόνων αυτοαπασχολούμενων υπολογίζουν ότι οι εισφορές θα διπλασιαστούν και θα φτάσουν έως 320 ευρώ το μήνα αν προστεθούν και τα αναδρομικά υπέρ εφάπαξ και επικούρησης που πρέπει να καταβάλλουν δικηγόροι , γιατροί και μηχανικοί.

Αλλά και οι φορείς των ελεύθερων επαγγελματιών επισημαίνουν ότι και μετά τις ελαφρύνσεις το κράτος παραμένει σχεδόν ισότιμος συνέταιρος. Σύμφωνα με υπολογισμούς η συνολική επιβάρυνση από εισφορές , φόρο εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος μειώθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες . Δηλαδή η επιβάρυνση για έναν επαγγελματία με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ από 52% που ήταν μειώθηκε στο 48%.