ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βεβαίωση εισοδημάτων (μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, βεβαιώσεις μερισμάτων ΑΕ, αμοιβές ΔΣ, κλπ) στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτόματα στο taxisnet.

Δικαιολογητικά για αγορές όπως: (αυτοκίνητα, σκάφη, λοιπά οχήματα, αγορές επιχειρήσεων-χρεογράφων-εταιρικών μεριδίων), συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, δωρεές-γονικές παροχές.

Δικαιολογητικά για τυχόν μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (αντίγραφο συμβολαίου, φόρος μεταβίβασης), καθώς και τίτλων (π.χ.: μετοχών ανωνύμων εταιρειών)

Δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων και δασκάλους

Βεβαιώσεις αποπληρωμής τραπεζικών δανείων

Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων (εσωτερικού και εξωτερικού)

Κατάσταση Εισοδημάτων από ενοίκια (ακριβή ποσά, στοιχεία ενοικιαστών – ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμοί παροχής ρεύματος) (έντυπο Ε2)

Δικαιολογητικά από δαπάνες: έξοδα ιατρικής-νοσοκομειακής περίθαλψης, δωρεές χρηματικών ποσών, ποσά ενοικίων για κύρια κατοικία-για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν.

Βεβαιώσεις εισφορών Ασφαλισμένων

*Παραπάνω αναφέρονται τα συνηθέστερα δικαιολογητικά. Για οτιδήποτε άλλο υπάρχει, θα εξεταστεί ανά περίπτωση.