1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών Προσώπων

Πίνακας 1

ΧΩΡΑΣυντελεστήςΠαρατηρήσεις
Αυστρία36,50 %   έως  50 %Αφορολόγητο έως 11.000 ευρώ,
 από 11.000,01 -25.000 ευρώ  36,5%,
25.000,01 – 60.000 ευρώ  43,21%,
      > 60.000,01 ευρώ  50%
Βέλγιο25 % έως 50 %25 %, 30 %, 40 %, 45%,
50 %  (> 37.870 ευρώ)
Βουλγαρία10%
Γαλλία14 % έως 45 %Αφορολόγητο έως 9.690 ευρώ,
 14 %, 30 %, 41 %, 45 % ( >151.956 ευρώ)
Γερμανία14 % έως 45 %45 % (  > 250.731 ευρώ)
ΔανίαΑνώτατος  συντελεστήςΑφορολόγητο 4352 ευρώ για φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών
Γενικό Αφορολόγητο 5781 ευρώ
51,95 %  (χωρίς την εισφορά αγοράς εργασίας και τον φόρο εκκλησίας)Κρατικός φόρος 8,08 % – 15 %  Εισφορά  αγοράς εργασίας 8 %
Φόρος υγείας  4 %
Τοπικοί φόροι  22,5 % – 27,8 %
Προαιρετικός φόρος εκκλησίας 0,709 %
Ελλάδα22 % έως 42 %Μισθωτή εργασία 22 %, 32 %, 42 %
Επιχειρ. Δραστ/τητα 26 % – 33 %
Αγροτικές επιχειρήσεις 13 %
Εσθονία20%
Ιρλανδία20 % και 40%40%  για εισόδημα > 33.800 ευρώ (άγαμος)
Ισπανία19,50% έως  46%5 συντελεστές, 46% για  > 60.000 ευρώ
Ιταλία23 % έως  43 %5 συντελεστές, 43% για  > 75.000 ευρώ
Κροατία12 %  έως 40 %12 %, 25 %, 40 % (> HRK 158.400)
Κύπρος20 % έως 35 %Αφορολόγητο 19.500 ευρώ
20 %, 25 %, 30 %
35 % ( > 60.000 ευρώ )
Λετονία23%
Λιθουανία15%
Λουξεμβούργοανώτατος  40 %19 συντελεστές από 0 % έως 40 %
Αφορολόγητο έως 11.264 ευρώ
40 % (> 100.000 ευρώ)
Μάλτα15 % έως 35 %15 %, 25 %, 35 % (> 60.000 ευρώ )
Μεγάλη Βρετανία20 % έως 45 %20 %, 40 %,
45 % (> GBP 150.000)
Ολλανδία36,50 % έως 52 %36,50 %, 42 %
52 % ( > 57.585 ευρώ)
Ουγγαρία16%
Πολωνία18 % και 32 %32 % (> PLN 85.528)
Πορτογαλία14,50 %  έως 48 %14,5 %, 28,5 %, 37 %, 45 %,
48 % ( > 80.000 ευρώ )
Ρουμανία16%
Σλοβακία19 % και 25 %25 % εισόδημα > 35.022,32 ευρώ
Σλοβενία16 % έως 50 %16 %, 27 %, 41 %
50 % ( > 70.907,20 ευρώ )
Σουηδία20 % και 25 %25 % ( > SEK 616.100 )
Πλέον τοπικοί φόροι 31,99 % (μέσος όρος)
Τσεχία15%
Φιλανδία6,50 % έως 31,75%6,50 %, 17,50 %, 21,50 %, 29,75 %
31,75 %  ( > 90.000 ευρώ)
Πλέον τοπικοί φόροι 16,5 % έως 22,5 %
Διαφορετικό αφορολόγητο για κρατικό και τοπικό φόρο
Ισλανδία22,86 % έως 31,80 %22,86 %, 25,30 %, 31,80 %
Πλέον τοπικοί φόροι 14,44 % (μέσος όρος)
Νορβηγία27%

Πηγή EUROSTAT.

Στον ανωτέρω πίνακα αποτυπώνονται οι κλίμακες και οι βασικότεροι παράμετροι στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που ίσχυσαν στις 28 χώρες της Ε.Ε. αλλά και στην Ισλανδία και της Νορβηγία, για το 2015.

Ωστόσο ήδη πολλές από αυτές τις χώρες  έχουν εξαγγείλει αλλαγές στο φορολογικό τους σύστημα.  Κάποιες από αυτές έχουν ήδη θεσμοθετηθεί από 1.1.2016 ενώ κάποιες άλλες θα ισχύσουν κατά την διάρκεια του έτους.

Η Γερμανία έχει ήδη αυξήσει το αφορολόγητο όριο από 1.1.2016, η Ουγγαρία έχει εξαγγείλει μειώσεις στο αφορολόγητο για οικογένειες με δύο παιδιά, καθώς και μείωση του ανωτάτου ορίου φορολογίας από 1.1.2016, ενώ η Ρουμανία έχει ήδη αυξήσεις από 1.1.2016 το αφορολόγητο των συνταξιούχων.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι όλες σχεδόν οι χώρες προέβησαν σε αλλαγές στο φορολογικό τους σύστημα (άλλες μικρές άλλες ριζικές) κατά την διάρκεια του 2015.

Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά η Σουηδία, η Ελλάδα η Μάλτα και η Κύπρος, ήταν οι χώρες με τις λιγότερες αλλαγές στην φορολογία από το 2014 στο 2015.

 

2) Ανώτατος συντελεστής φορολόγησης Φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 30 χωρών

 

Πίνακας 2

ΧώρεςΑνώτατος συντελεστής φορολογίας φυσικών προσώπων
Βουλγαρία10.00%
Λιθουανία15.00%
Τσεχία15.00%
Ουγγαρία16.00%
Ρουμανία16.00%
Εσθονία20.00%
Λετονία23.00%
Σλοβακία25.00%
Σουηδία25.00%
Νορβηγία27.00%
Φιλανδία31.75%
Ισλανδία31.80%
Πολωνία32.00%
Κύπρος35.00%
Μάλτα35.00%
Ιρλανδία40.00%
Κροατία40.00%
Λουξεμβούργο40.00%
Ελλάδα42.00%
Ιταλία43.00%
Γαλλία45.00%
Γερμανία45.00%
Μεγάλη Βρετανία45.00%
Ισπανία46.00%
Πορτογαλία48.00%
Αυστρία50.00%
Βέλγιο50.00%
Σλοβενία50.00%
Δανία*51.95%
Ολλανδία52.00%

*  Η Δανία έχει ένα πολύπλοκο σύστημα φόρου. Ο Τελικός συντελεστής φτάνει (χωρίς τους φόρους εκκλησίας) στο 51.98 %. Ο ανώτερος συντελεστής  περιέχει  και εισφορά στην αγορά εργασίας : 8 % + (100 – 8 %) x 51.95 % = 55.8 %.

Πίνακας 3

Λοιπές επιβαρύνσεις μετά την επιβολή φόρου εισοδήματος

Χώρες Ανώτατος συντελεστής φορολογίας φυσικών προσώπωνΛοιπές Φορολογικές επιβαρύνσεις φυσικών προσώπων
Βουλγαρία10.00%
Λιθουανία15.00%
Ουγγαρία16.00%
Ρουμανία16.00%
Εσθονία20.00%
Τσεχία*15.00%7.00%
Λετονία23.00%
Σλοβακία25.00%
Πολωνία32.00%
Κύπρος35.00%
Μάλτα35.00%
Νορβηγία*27.00%12.00%
Λουξεμβούργο*40.00%3.60%
Μεγάλη Βρετανία45.00%
Ισπανία46.00%
Ισλανδία*31.80%14.40%
Κροατία*40.00%7.20%
Ιρλανδία*40.00%8.00%
Ελλάδα*42.00%8.00%
Ιταλία*43.00%5.90%
Αυστρία50.00%
Σλοβενία50.00%
Γαλλία*45.00%5.30%
Γερμανία*45.00%5.50%
Φιλανδία*31.75%19.85%
Ολλανδία52.00%
Βέλγιο*50.00%3.77%
Δανία*51.95%3.85%
Πορτογαλία*48.00%8.50%
Σουηδία*25.00%32.00%

 

*Επεξηγήσεις λοιπών επιβαρύνσεων/φόρων στο εισόδημα των φυσικών προσώπων

ΓερμανίαΓια εισοδήματα μεγαλύτερα από 250.731 ευρώ
ΕλλάδαΕισφορά αλληλεγγύης για εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ (από 0,7% έως 8%)
ΣουηδίαΤοπικός φόρος  31.99 %
Πορτογαλία  Έκτακτος πρόσθετος φόρος  3,5% και πρόσθετη επιβάρυνση αλληλεγγύης 2,5% για εισόδημα άνω των 80.000 και 5% άνω των 250.000 ευρώ
ΙταλίαΕισφορά αλληλεγγύης 3% για εισόδημα άνω των 300.000 ευρώ και  3.33 + 0.9 τοπικοί φόροι
ΙρλανδίαΚοινωνική επιβάρυνση  1,5% έως 8% (11% για τους αυτοαπασχολούμενους)
ΓαλλίαΕισφορά κοινωνικής πρόνοιας 7,5% και Εισφορά αποπληρωμής του χρέους 0.5 %
ΦιλανδίαΔημοτικοί φόροι από 16.5% έως 22.5% και φόρος εκκλησίας μεταξύ 1 και 2 % ανάλογα με το δήμο
Τσεχία7% εισφορά αλληλεγγύης στα μεγάλα εισοδήματα (αυτά που είναι  4 φορές μεγαλύτερα από τον μέσο μισθό)
Κροατία  Έως επιπλέον 18% εξαρτώμενο από το μέγεθος του δήμου
ΒέλγιοΤοπικοί επιπλέον φόροι (από 7.54% έως 9%) ( Βρυξέλλες: 7%)
ΔανίαΤοπικοί φόροι από 22,5% έως 27,8%
ΝορβηγίαΕθνικός φόρος ανάλογα με το εισόδημα από 9 έως 12%
ΙσλανδίαΔημοτικός φόρος έως 14.44%

 

  1. Τελική ΑΝΩΤΑΤΗ επιβάρυνση στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων  μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης και τις λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στο εισόδημα ανά χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης

 

Πίνακας 4

ΧώρεςΑνώτατος συντελεστής φορολογίας φυσικών προσώπωνΛοιπές Φορολογικές επιβαρύνσειςΤελική ανώτατη επιβάρυνση  φορολογίας φυσικών προσώπων μαζί με τις έκτακτες εισφορές και επιβαρύνσεις.
Βουλγαρία10.00% –10.00%
Λιθουανία15.00%  –15.00%
Ουγγαρία16.00%  –16.00%
Ρουμανία16.00%  –16.00%
Εσθονία20.00%  –20.00%
Τσεχία15.00%7.00%22.00%
Λετονία23.00%  –23.00%
Σλοβακία25.00%  –25.00%
Πολωνία32.00%  –32.00%
Κύπρος35.00%  –35.00%
Μάλτα35.00%  –35.00%
Νορβηγία27.00%12.00%39.00%
Λουξεμβούργο40.00%3.60%43.60%
Μεγάλη Βρετανία45.00%  –45.00%
Ισπανία46.00%  –46.00%
Ισλανδία31.80%14.40%46.20%
Κροατία40.00%7.20%47.20%
Ιρλανδία40.00%8.00%48.00%
Ελλάδα42.00%8.00%50.00%
Ιταλία43.00%5.90%48.90%
Αυστρία50.00% –50.00%
Σλοβενία50.00% –50.00%
Γαλλία45.00%5.30%50.30%
Γερμανία45.00%5.50%50.50%
Φιλανδία31.75%19.85%51.60%
Ολλανδία52.00% –52.00%
Βέλγιο50.00%3.77%53.70%
Δανία *51.95%3.85%55.80%
Πορτογαλία48.00%8.50%56.50%
Σουηδία25.00%32.00%57.00%

 

  1. Χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης (+Νορβηγία και Ισλανδία)  οι οποίες έχουν στις κλίμακες φορολόγησης συντελεστή 50% και άνω.

 

Από τις 30 χώρες της Ε.Ε. (μαζί με Νορβηγία και Ισλανδία)  μόνο 5 έχουν συντελεστή 50% και άνω, στα κλιμάκια για την φορολόγηση των εισοδημάτων φυσικών προσώπων.

 

Πίνακας 5

ΧώραΣυντελεστής κλιμακίουΠοσό
Αυστρία50.00%> 60,000
Σλοβενία50.00%> 70,907.20
Ολλανδία52.00%> 57,585
Βέλγιο50.00%> 37,870
Δανία51.95%
  1. Αφορολόγητο στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης

Πίνακας 6

Χώρες ΠοσόΛεπτομέρειες 
Πολωνία712.00
Λετονία900.00  Προστίθεται  1980 ευρώ για κάθε παιδί  και 2820 για τους συνταξιούχους
Σουηδία1,401.00
Ιρλανδία1,650.00
Εσθονία1,848.00
Ολλανδία2,203.00
Σλοβενία3,302.00Επιπλέον 2436.92 ευρώ για κάθε παιδί το οποίο μειώνεται με κλίμακα  ανάλογα με το εισόδημα
Λιθουανία3,480.00720 για κάθε παιδί
Σλοβακία3,803.00
Πορτογαλία4,104.00325 ευρώ για κάθε παιδί
Κροατία4,108.00  Επιπλέον περίπου 2.000 ευρώ για κάθε παιδί
Ισλανδία4,306.00
Νορβηγία5,345.00
Ισπανία5,550.00 Γονείς 3400 συν 2400 για κάθε μ παιδί και μέχρι το ποσό των 4500
Δανία5,781.00Αφορολόγητο 4352 ευρώ για φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών
Γενικό Αφορολόγητο 5781 ευρώ
Βέλγιο7,090.00Επιπλέον αφορολόγητο ποσό για παιδιά το οποίο φτάνει τα 430 ανά παιδί
Γερμανία8,472.00Υπάρχει και επιπλέον ποσό για κάθε παιδί
Μάλτα8,500.009800 για γονείς
Γαλλία9,690.00
Αυστρία11,000.00
Λουξεμβούργο11,264.00
Μεγάλη Βρετανία12,893.00
Φιλανδία16,500.00
Κύπρος19,500.00
Βουλγαρία44 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτερο τα 134 ευρώ περίπου (600 LEI)
ΕλλάδαΣύστημα έκπτωσης
ΙταλίαΥπάρχει σύστημα έκπτωσης ανάλογα με το εισόδημα και τα παιδιά
Ουγγαρία2400 για οικογένεια μέχρι δύο παιδιά και  7950 για οικογένεια με τρία παιδιά
Ρουμανία  Σύστημα έκπτωσης
Τσεχία  Έκπτωση 918 ευρώ το οποίο αυξάνει ανάλογα με το εισόδημα και φτάνει μέχρι 3669 ευρώ

 

Ενδεικτικό αφορολόγητο οικογένειας με ένα παιδί με βάση τον ανωτέρω πίνακα

Πίνακας 7

ΧώρεςΠοσό
Βουλγαρία44.00
Πολωνία712.00
Σουηδία1,401.00
Ιρλανδία1,650.00
Εσθονία1,848.00
Ολλανδία2,203.00
Ουγγαρία2,400.00
Λετονία2,880.00
Σλοβακία3,803.00
Λιθουανία4,200.00
Ισλανδία4,306.00
Πορτογαλία4,429.00
Νορβηγία5,345.00
Σλοβενία5,738.92
Δανία5,781.00
Ισπανία5,800.00
Κροατία6,108.00
Βέλγιο7,520.00
Γερμανία8,472.00
Γαλλία9,690.00
Μάλτα9,800.00
Αυστρία11,000.00
Λουξεμβούργο11,264.00
Μεγάλη Βρετανία12,893.00
Φιλανδία16,500.00
Κύπρος19,500.00
Ελλάδα *
Ιταλία *
Ρουμανία *
Τσεχία *

* Το αφορολόγητο σε αυτές τις χώρες δεν μπορεί να αποτυπωθεί αξιόπιστα σε σταθερό ποσό λόγω του συστήματος που χρησιμοποιούν και το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ύψος του εισοδήματος ή των αποδείξεων (όπως π.χ. είναι στην χώρα μας).

Πηγή : taxheaven