Η εταιρία μας διασφαλίζει τους πελάτες της έναντι πραγματικών οικονομικών διεκδικήσεων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών.’

«ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

  • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
  • Μη τήρηση των προθεσμιών
  • Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
  • Δυσφήμιση
  • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων